Danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Thành phố Quy Nhơn

 

1

Phường Nhơn Phú

 

2

Phường Quang Trung

 

3

Phường Trần Quang Diệu

 

4

Phường Bùi Thị Xuân

 

5

Phường Nhơn Bình

 

6

Phường Đống Đa

 

7

Phường Hải Cảng

 

8

Phường Ghềnh Ráng

 

9

Phường Thị Nại

 

10

Xã Nhơn Hội

 

II

Thị xã An Nhơn

 

11

Xã Nhơn Thọ

 

12

Xã Nhơn An

 

13

Phường Nhơn Hưng

 

14

Phường Bình Định

 

15

Phường Nhơn Thành

 

16

Xã Nhơn Tân

 

III

Huyện Tuy Phước

 

17

Xã Phước Sơn

 

IV

Huyện Phù Mỹ

 

18

Xã Mỹ Phong

 

19

Xã Mỹ An

 

V

Huyện Vĩnh Thạnh

 

20

Xã Vĩnh Sơn

 

21

Xã Vĩnh Quang

 

22

Xã Vĩnh Kim

 

23

Xã Vĩnh Hảo

 

24

Xã Vĩnh Hiệp

 

25

Xã Vĩnh Thuận

 

26

Xã Vĩnh Thịnh

 

VI

Huyện An Lão

 

27

Xã An Hòa

 

28

Xã An Vinh

 

29

Xã An Hưng

 

30

Thị trấn An Lão

 

VII

Huyện Phù Cát

 

31

Xã Cát Tiến

 

32

Xã Cát Tân

 

33

Xã Cát Chánh

 

34

Thị trấn Ngô Mây

 

VIII

Huyện Vân Canh

 

35

Xã Canh Hòa

 

36

Xã Canh Liên

 

IX

Huyện Hoài Ân

 

37

Xã Ân Thạnh

 

38

Xã Ân Tường Tây

 

39

Xã Ân Hảo Tây

 

40

Xã Ân Phong

 

41

Xã Ân Hữu

 

42

Xã Ân Mỹ