Danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

 

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Thành phố Quy Nhơn

 

1

Phường Bùi Thị Xuân

 

2

Phường Đống Đa

 

3

Phường Hải Cảng

 

II

Huyện Phù Mỹ

 

4

Xã Mỹ Thắng

 

III

Huyện Vĩnh Thạnh

 

5

Xã Vĩnh Sơn

 

6

Xã Vĩnh Hòa

 

IV

Huyện Phù Cát

 

7

Xã Cát Hưng

 

V

Huyện Hoài Ân

 

8

Xã Ân Thạnh

 

9

Xã Ân Nghĩa

 

10

Xã Ân Tường Tây

 

11

Xã Đăk Mang

 

12

Xã Bok Tới

 

13

Xã Ân Sơn

 

14

Xã Ân Mỹ

 

15

Xã Ân Hữu

 

VII

Huyện Hoài Nhơn

 

16

Thị trấn Bồng Sơn

 

17

Thị trấn Tam Quan

 

 Tải file đính kèm