Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-112089-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

1. Lệ phí 100.000 đồng đối với mỗi công ty được chia

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Thông báo thu hồi công ty bị chia

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

 
   

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.

4.

Bước

4

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đối với mỗi pháp nhân được chia (có bao nhiêu pháp nhân được chia thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:

-    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)

-    Dự thảo Điều lệ công ty

-    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

-    Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.

-    Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

-    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

-    Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)

-    Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

2.

Quyết định chia công ty của chủ sở hữu

3.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho mỗi Công ty được chia (số hồ sơ tương ứng với số pháp nhân được chia)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

2.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế

Thông tư liên tịch số 05/200...

3.

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền

Thông tư 03/2006/TT-BKH của...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều  kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

Luật Doanh

nghiệp

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;

3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

TTHC liên quan (4)

Bộ(2)

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh - P.ĐKKD).*

Tỉnh(2)

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

   Thời tiết