Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Số hồ sơ:

T-BDI-030676-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Vào đầu năm học trường THCS hướng dẫn các học sinh thuộc diện làm hồ sơ. Đối tượng có 01 đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở, UBND xã có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận, trường hợp đối tượng bị tàn tật phải có xác nhận của trạm y tế.

2.

Bước 2

 

Trường THCS cấp phiếu xác nhận cho học sinh thuộc đối tượng trợ cấp một lần mua sách, vở và đồ dùng học tập đồng thời nhận đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở của học sinh. Vào cuối tháng thứ 2 của năm học trường THCS phải gửi danh sách học sinh thuộc diện cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện, thành phố thẩm định, trong tháng thứ 3 của năm học có văn bản đề nghị Sở Lao động-TB&XH tổng hợp.

3.

Bước 3

 

Sở Lao động-TB&XH thẩm định xem xét, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì có công văn đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

2.

Các giấy tờ có liên quan đến từng trường hợp:

+ Học sinh là người tàn tật có thêm xác nhận của trưởng trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn. + Giấy chứng nhận hộ nghèo

3.

Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học.

4.

Công văn đề nghị và danh sách Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Mẫu số 01)

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện

Không

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết