Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong).

Số hồ sơ:

T-BDI-028976-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Đối tượng hoặc thân nhân của họ làm bản khai theo mẫu quy định

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng tổ chức xét duyệt. Tổng hợp danh sách kèm công văn gửi Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

. Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, phân loại đối tượng tổng hợp báo cáo UbND tỉnh (qua Sở Lao động - TB&XH)

4.

Bước 4

Sở Lao động - TB&XH kiểm tra thủ tục đưa ra tổ công tác xét duyệt. Tổng hợp trình UBND tỉnh ra Quyết định, đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí, Sau đó, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân .

2.

Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ liên quan có kê khai thời gian tham gia ở chiến trường B,C,K.

3.

Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch

4.

Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp...

5.

Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn

6.

Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường)

7.

Công văn đề nghị của huyện, thành phố

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bản khai thân nhân (mẫu số 1B,2B)

Thông tư Liên tịch số 191/20...

2.

Bản khai cá nhân(mẫu số 1A,2A)

Thông tư Liên tịch số 191/20...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết