Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.

Số hồ sơ:

T-BDI-138907-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở LĐTBXH địa phương nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày .

3.

Bước 3

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

4.

Bước 4

Sau khi thẩm định, trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 07) kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã cấp

 

2.

Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo.

3.

Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh Doanh nghiệp có đủ các điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

+Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng.

+Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên thời điểm đề nghị cấp phép

+Bản sao giấy chứng nhận ký quĩ tại Ngân hàng

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 7)

Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết