Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (Sân khấu)

Số hồ sơ:

T-BDI-130870-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Giải quyết trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ (nếu nhận vào buổi sáng ). Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch co trách nhiệm cấp giấy tiếp nhận, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước 2

Nộp hồ sơ tại phòng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3813888

 

 

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ các ngày nghĩ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ : Không

3.

Bước 3

Trả giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật (Sân khấu)

-  Thời hạn trả giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ các ngày nghĩ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy tiếp nhận phải : kiểm tra lại hồ sơ gốc và nội dung giấy tiếp nhận được cấp.

-  Nhận lại hồ sơ gốc và ký nhận giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền (Đối với Đoàn, Nhà hát).

2.

- Quyết định thành lập Đoàn, Nhà hát. (bản chính).[Đối với Đoàn, Nhà hát].

3.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính).[Đối với doanh nghiệp có chức năng tổ chức BDNT]

4.

- Danh sách cán bộ, diễn viên, nghệ sĩ của Đoàn, Nhà hát, Doanh nghiệp (Có xác nhận của cơ quan chức năng) Nếu là diễn viên người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có văn bản cho phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn (bản sao công chứng).

5.

- Giấy đăng ký hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp do cơ quan quản lý văn hoá có thẩm quyền cấp.

6.

- Giấy phép Công diễn vỡ diễn sân khấu do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hoá - Thông tin (Nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp (Bản chính).

7.

- Trường hợp biểu diễn trong nội thành phố thì phải có bản Hợp đồng thuê mặt bằng địa điểm BDNT.

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết