Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở được phép đào tạo lái xe.

Bước 2:

Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, lập văn bản đề nghị tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe kèm theo danh sách trích ngang và trình Sở Giao thông vận tải

Bước 3:

  Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô

2

Bản photocopy Giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học trở lên.
3  
4  

Số bộ hồ sơ                  02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết