Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tin

Lĩnh vực

Đăng kiểm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định thiết kế cải tạo, đóng mới
200.000 đồng
 Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Kiểm nghiệm phương tiện đã cải tạo đóng mới lắp ráp
200.000 đồng   Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân khi chuyển công tác, nơi ở và có HKTT tại nơi ở mới (tỉnh, thành phố khác) thì đến làm thủ tục di chuyển quản lý giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở GTVT Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ( không nộp lệ phí )

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đề nghị của đơn vị thiết kế đối với xe cải tạo

2

Các bản vẽ kỹ thuật (bố trí chung của phương tiện trước, sau cải tạo; lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế; chi tiết được cải tạo, thay thế bao gồm cả hướng dẫn, công nghệ và vật liệu được sử dụng khi cải tạo thay thế)
3 Bản thuyết minh tính toán (giới thiệu nhu cầu cải tạo; đặc tính kỹ thuật cơ bản của ôtô trước và sau cải tạo; thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công; tính toán đặc tính động học, động lực học liên quan đến nội dung cải tạo; tính toán kiểm nghiệm sức bền; những hướng dẫn cần thiết cho sử dụng ôtô sau cải tạo)
4 Kết luận của đơn vị thiết kế đối với phương tiện được cải tạo.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết