HĐND tỉnh Khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 10

17:11, 02/10/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Chiều ngày 02/10, HĐND tỉnh Khóa XII tiến hành họp kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), với sự tham dự của 57/60 đại biểu HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đình Thú chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và xem xét nội dung các tờ trình: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh); Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư dự án Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh; Tờ trình về xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven biển (ĐT639), đoạn Mỹ Thành - cầu Lại Giang; Tờ trình về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác.

Sau khi nghe các tờ trình, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận trực tiếp tại hội trường và thống nhất thông qua nội dung các tờ trình nêu trên.

Ông Đoàn Văn Phi (thứ 2 từ phải sang) được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Vinh Quang – Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, ông Đoàn Văn Phi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy An Nhơn, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 57/57/60 phiếu đồng ý.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý đảm bảo việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Rà soát, đánh giá đúng tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019 để có biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương. UBND tỉnh khẩn trương thể chế các nghị quyết của HĐND tỉnh thành những quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy định mới của Nhà nước và thực tiễn phát sinh tại địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HDDND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phát huy vai trò giám sát để cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347902992

Đang truy cập: 179