Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 15623 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3026/UBND-TD 16/06/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Thuận (chồng là ông Đào Kim Tùng)
2132/QĐ-UBND 16/06/2017 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB đối với các công trình, dự án trên địa bàn thị xã An Nhơn
2137/QĐ-UBND 16/06/2017 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn 2017-2020
2145/QĐ-UBND 16/06/2017 Phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
3004/UBND-KT 16/06/2017 Bổ sung Dự án Công viên Năng lượng điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035
3011/UBND-KT 16/06/2017 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại huyện Phù Cát
3028/UBND-TD 16/06/2017 Giải quyết đơn của ông Võ Văn Thương
3036/UBND-TD 16/06/2017 Trả lời đơn của ông Phạm Phước Đăng và một số công dân
3029/UBND-VX 16/06/2017 Đầu tư xây dựng các công trình trường học trên địa bàn thị xã An Nhơn
3035/UBND-KT 16/06/2017 Kiểm tra tình hình thu gom, xử lý rác thải của Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh tại huyện Hoài Nhơn
2971/UBND-NC 15/06/2017 Báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2017
2122/QĐ-UBND 15/06/2017 Về chủ trương đầu tư Công trình Hệ thống tưới hồ chứa nước Hội Long
2123/QĐ-UBND 15/06/2017 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: San nền mặt bằng; tường chắn đất kết hợp mái taluy; đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt (giai đoạn 2) thuộc dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng)
2125/QĐ-UBND 15/06/2017 Phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB đối với công trình HTKT khu vực phía Bắc Khu tái định cư tiểu dự án Vệ sinh môi trường phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
2126/QĐ-UBND 15/06/2017 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài tại phường Ngô Mây và phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn
2990/UBND-NC 15/06/2017 Báo cáo công tác Quý II/2017 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
2972/UBND-VX 15/06/2017 Thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
2973/UBND-KT 15/06/2017 Chủ trương bàn giao các lô đất trống của Khu tái định cư Dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn
2974/UBND-KT 15/06/2017 Rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa
2975/UBND-TH 15/06/2017 Chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Nhơn Hòa