Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17485 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3400/UBND-KT 13/06/2018 Chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây, thị trấn Vân Canh
3431/UBND-KT 13/06/2018 Thực hiện dự án ngầm hóa hệ thống lưới điện và cáp thông tin dọc đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn
3432/UBND-KT 13/06/2018 Triển khai công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới, nhà nghỉ, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh
3437/UBND-KT 13/06/2018 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài
3371/UBND-KT 12/06/2018 Quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn tỉnh
3375/UBND-KT 12/06/2018 Rà soát kinh phí thực hiện giai đoạn 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
3376/UBND-KT 12/06/2018 Hoàn thiện nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
3377/UBND-KT 12/06/2018 Hoàn thiện nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
3378/UBND-KT 12/06/2018 Tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh
3379/UBND-KT 12/06/2018 Khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa bàn
3396/UBND-NC 12/06/2018 Xây dựng văn bản QPPL theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 17/5/2018
69/BC-UBND 12/06/2018 Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định
3345/UBND-VX 11/06/2018 Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất
3344/UBND-VX 11/06/2018 Thực hiện báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018 về công tác thông tin đối ngoại
3354/UBND-KT 11/06/2018 Lập Đề án quy hoạch bãi đổ xe tải và bến hàng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3367/UBND-VX 11/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử quý II/2018
3369/UBND-VX 11/06/2018 Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
3301/UBND-VX 08/06/2018 Phối hợp triển khai hoạt động GTCLQG năm 2018
142/TB-UBND 08/06/2018 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác GPMB và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư đối với các Khu B1, B2, B3 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh
1968/QĐ-UBND 08/06/2018 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa