Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17179 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/TB-UBND 14/03/2018 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp báo cáo tiến độ các dự án do Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý
804/QĐ-UBND 14/03/2018 Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh bình Định kỳ 2014-2018
774/QĐ-UBND 12/03/2018 Phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất ở tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện công trình HTKT khu dân cư khu vực 4&5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
775/QĐ-UBND 12/03/2018 Bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
782/QĐ-UBND 12/03/2018 Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định
750/QĐ-UBND 09/03/2018 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 10 cá nhân thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh
1084/UBND-TD 09/03/2018 Trả lời việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luôi
1075/UBND-KT 09/03/2018 Thực hiện Công văn số 2412/ĐCKS-KS ngày 02/8/2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
1085/UBND-TD 09/03/2018 Trả lời việc khiếu nại của ông Trần Đăng Phúc
1086/UBND-TD 09/03/2018 Trả lời việc khiếu nại của bà Bùi Thị Hương
762/QĐ-UBND 09/03/2018 Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do Ban GPMB tỉnh thực hiện
1100/UBND-VX 09/03/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
34/KH-BCĐ 08/03/2018 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy năm 2018
706/QĐ-UBND 07/03/2018 Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh
708/QĐ-UBND 07/03/2018 Khen thưởng thành tích công tác của các tập thể và cá nhân thuộc huyện Tuy Phước
709/QĐ-UBND 07/03/2018 Khen thưởng thành tích công tác của các tập thể và cá nhân thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
710/QĐ-UBND 07/03/2018 Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc thành phố Quy Nhơn
997/UBND-TD 06/03/2018 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Giờ
1006/UBND-TD 06/03/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Phúc
980/UBND-KT 05/03/2018 Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017