Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 15385 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2386/UBND-TD 18/05/2017 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Lên
2390/UBND-TD 18/05/2017 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy Thuận
2333/UBND-TD 17/05/2017 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thiên Đức - Hoài Ân
1712/QĐ-UBND 17/05/2017 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2017 (đợt 2)
2328/UBND-TH 17/05/2017 Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017
2354/UBND-TH 17/05/2017 Chủ trương bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017
2348/UBND-VX 17/05/2017 Chương trình hợp tác và phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế tại Bình Định
2349/UBND-VX 17/05/2017 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
2351/UBND-TH 17/05/2017 Báo cáo tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
2357/UBND-VX 17/05/2017 Xây dựng dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh
2358/UBND-VX 17/05/2017 Báo cáo tình hình sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện trên địa bàn tỉnh
2363/UBND-KT 17/05/2017 Khắc phục các công trình bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 của huyện Vĩnh Thạnh
2323/UBND-KT 16/05/2017 Chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đê sông Kôn, khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
1672/QĐ-UBND 15/05/2017 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) năm 2017
1678/QĐ-UBND 15/05/2017 Thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Biểu trưng tỉnh Bình Định
2130/UBND-TD 15/05/2017 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Thọ
2315/UBND-KT 15/05/2017 Khắc phục các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông tại các đường ngang giao cắt đường sắt, trên địa bàn tỉnh
1656/QĐ-UBND 12/05/2017 Thành lập Trung tâm Anh ngữ AMES
1658/QĐ-UBND 12/05/2017 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano kim loại - hữu cơ dùng làm chất dẫn thuốc năm 2017
1659/QĐ-UBND 12/05/2017 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa hệ thống chụp mạch và can thiệp tim mạch (Aritis Zee Ceiling) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh